Dokumenty i formalności potrzebne do opracowania projektu budowlanego.

Pobierz

Nadbudowa budynku

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
w przypadku braku miejscowego planu – decyzja o warunkach zabudowy.
[Załatwiane w miejscowym Wydziale Architektury.]
Czas: 2 tyg. (plan), 4-16 tyg. (decyzja).

1a. Informacja o warunkach geologiczno-górniczych (wymagane jeżeli wynika to
z zapisów w planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy).
[Załatwiane w odpowiedniej jednostce organizacyjnej, np. Zakład Górniczy,
Wyższy Urząd Górniczy.]
Czas: 2-3 tyg.

1b. Badania geologiczne i gruntowo – wodne (wymagane jeżeli wynika to
z zapisów w planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy).
[Załatwiane w firmie geologicznej u uprawnionego geologa.]
Czas: 1-3 tyg.

2. Mapa zasadnicza i ewidencyjna (część woj. śląskiego).
[Załatwiane w miejscowym Wydziale Geodezji.]
Czas: 1-2 tyg.

LUB

2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (część woj. śląskiego i całe woj.
małopolskie).
[Załatwiane w firmie geodezyjnej u uprawnionego geodety.]
Czas: 2-8 tyg.

Uwaga!
Wymagania poszczególnych gmin co do rodzaju wymienionych dokumentów mogą się nieznacznie różnić więc zaleca się zweryfikowanie powyższych punktów w miejscowym Wydziale Architektury.